22.10.2021.  INFORMACJA - odnośnie dostosowania gospodarstw utrzymujących trzodę do wymogów bioasekuracji. dokument 1 >>link. dokument 2 >>>link.

 

Kampania mająca na celu podniesienie świadomości i pomoc w ogólnym zrozumieniu, czym jest ASF i jak można z nim walczyć poprzez zapobieganie (jak uniknąć zakażenia i chronić gospodarstwa oraz inwentarz żywy), wykrywaniu (jak rozpoznawać objawy ASF) oraz zgłaszaniu (co zrobić w przypadku podejrzenia zakażenia). Dokumenty do pobrania link 1 link 2 link 3

 

23.04.2021 - PISMO GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYARII: “Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r.  ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.”>>>link

 

Rozporządzenie Nr 8/2020 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego >>>Link

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń >>>Link

Wzory obowiązującej dokumentacji dla hodowców trzody chlewnej:

1.wzór dokumentacji „zał. 1 Przegląd zabezpieczeń budynków prze dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych">>>Link

2.wzór dokumentacji „zał. 2 Rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa>>>Link"

3.wzór dokumentacji „zał. 3 Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie">>>Link

4.wzór dokumentacji „zał. 4 Lista preparatów do dezynfekcji rąk dopuszczonych do obrotu na terenie Polski">>>Link

5.zasady prawidłowego czyszczenia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń -

zał. nr 5>>>Link

6.wzór dokumentacji „zał. 6 Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie">>>Link

7.wzór dokumentacji „zał. 7 Spis świń w gospodarstwie">>>Link

8.ulotka informacyjna cz. I>>>Link

9.ulotka informacyjna cz. II>>>Link

10.dokument „Przestrzeganie zasad bioasekuracji (...)">>>Link

 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń>>>Link

 

Ulotka Informacyjna ASF dotycząca postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika - przeznaczona dla rolników, podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, zwiazaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz, myśliwych, władz samorządowych oraz społeczeństwa >>>link do ulotki.

 

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń ASF >>>Link

 

Dodatkowe Informacje Główny Inspektorat Weterynarii>>>Link

[Strona główna] [Kontakt] [Klauzula Rodo]

Zmiany wprowadził: Grzempa Wojciech  czwartek, 16 maja 2024

Zmiany zatwierdził:                                  czwartek, 16 maja 2024