1. Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny(wzór pisma)>>link

2. Rolniczy Handel Detaliczny - wzór wniosku >>link

  - załącznik do RHD - oświadczenie  podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół >>>link

3. Wniosek o wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy i nadanie weterynaryjnego numeru idetyfikacyjnego podmiotu działającego na rynku pasz. >>>Link.

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdającego posiadanie weterynaryjnego numeru idetyfikacyjnego oraz wpisanie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii. >>Link.

5. Wniosek o cofnięcie rejestracji i wykreślenie z rejestru podmiotów paszowych prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy.>>>Link

6. Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz o spełnieniu wymogów rozporzdzernia Nr 183/2005.>>>Link.

7.Zaświadczenie potwierdzające wpis  pasieki do prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy rejestru podmiotów nadzorowanyc>>>Link

8.Zgłoszenie Rejestracyjne Gospodarstwa Pasiecznego – Pasieki >>>Link

9. Wniosek o zaświadczenie o wykluciu ptaków w hodowli >>>Link

10. Wniosek o zaświadczenie o wpisaniu pasieki do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu ubiegania się o przyznanie pomocy dla pszczelarzy.>>>Link

11. Wniosek ogólny rejestracja podmiotu >>>Link

12. Wniosek ogólny >>>Link

13.Wniosek o wydanie decyzji o urzędowej wolności od enzootycznej białaczki bydła, brucelozy bydła, gruźlicy bydła nowo powstałego stada bydła.>>>link

14.Wniosek o wystawienie decyzji o urzędowej wolności stada od choroby Aujeszkyego świń>>>link

15. Wniosek o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia dla kota/psa >>>link

16. Wniosek o rejestrację hodowli psów, kotów lub fretek>>>link

17. Wniosek o wydanie zaświadczenia o rejestracji hodowli psów, kotów lub fretek>>>link

18. Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią>>>link

19. Wzór wniosku do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy podmiotu działającego na rynku pasz w celu aktualizacji danych zgodnie z wymogami art. 21 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 roku.>>>Link

24.Wniosek o przeprowadzenie kontroli w gospodarstwie pozyskiwania mleka surowego w celu wydania zaświadczenia o spełnieniu wymogów sanitarno-weterynaryjnych.>>>Link

25.Zgłoszenie aktulizacyjne gospodarstwa pasiecznego – pasiek>>>iLink

 

 

[Strona główna] [Kontakt] [Klauzula Rodo]

Zmiany wprowadził: Grzempa Wojciech  czwartek, 16 maja 2024

Zmiany zatwierdził:                                  czwartek, 16 maja 2024