27.10.2023 Rozporządzenie Nr 12/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.>>>Link

 

26.07.2023 Materiały dotyczące zapobieganiu wzajemnego okaleczania się świń. >>>Link

Protokół, który każdy rolnik musi wypełnić, gdy stwierdzi występowanie w jego gospodarstwie wzajemnego okaleczania się świń.>>>Link

 

19.01.2023 Zgodnie z art. 21 ustawy z 23 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r., poz. 1570) podmioty wpisane do Rejestru Podmiotów Paszowych (RPP) mają obowiązek poinformować na piśmie lub przez epuap właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o rodzaju i zakresie działalności wykonywanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.>>>Link

Wzór wniosku do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy podmiotu działającego na rynku pasz w celu aktualizacji danych zgodnie z wymogami art. 21 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 roku.>>>Link

 

Rozporządzenie nr 17/2022 Wojewody Kujowsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie nr 15/2022 z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń >>Link

 

Rozporządzenie Nr 15/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 września 2022 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystapieniem afrykańskiego pomoru świń>>Link

 

 

Lista zakładów leczniczych dla zwierząt i innych punktów, w których można dokonać czipowania i szczepienia przeciwko wściekliźnie psów, kotów i fretek przemieszczonych na terytorium RP z Ukrainy w zwiazku z działaniami wojennymi >>>Link.

 

Rozporządzenie nr 4/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.01.2022r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.>>>Link

 

Rozporządzenie nr 3/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.01.2022r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HAPI) na terenie powiatów świeckiego, chełmińskiego i bydgoskiego.>>>Link

 

Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 2/2022 z dnia 10.01.2022 zmieniające rozporządzennie nr 9/2021 z dnia 31.03.2021r>>>Link.

 

Rozporządzenie Nr 22/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące wszystkich osób oraz instytucji zobowiązanych do zapobiegania i zwalczania zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów inowrocławskiego i bydgoskiego.>>>Link

 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce >>>link

GRYPA PTAKÓW BARDZO WAŻNE ZASADY PRZESTRZEGANIA BIOASEKURACJI.>>>LINK

 

23.04.2021 - PISMO GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYARII: “Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r.  ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.”

 

23.04.2021 - ROZPORZĄDZENIE Nr 12/2021 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2021 r.w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Informuje o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI na terenie kraju. W załączeniu:

1.ulotka - zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI.

2. informacja dla hodowców drobiu.

3.rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2019 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BYDGOSZCZY z dnia 27 lipca 2019 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, na terenie części miasta Bydgoszczy oraz części Gminy Białe Błota.>>>link

 

Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia zakażenia wścieklizną u ludzi lub zwierząt >>>link

 

Mapa obszaru zagrożonego wścieklizną >>>link

 

Komunikat PLW w związku ze stwierdzeniem wścieklizny>>>link

 

Główny Inspektorat Weterynarii - zwalczanie i monitoring wybranych chorób zakaźnych zwierząt- wścieklizna>>>link

 

Szkolenie - “Ubój z konieczności pozyskiwanie mięsa na użytek własny zasady znakowania świń” - udział w szkoleniu będzie akceptowany, jako szkolenie “ubojowca na potrzeby własne”, po którym będzie można wystąpić do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o wydanie zaświadczenia >>>link

Dokument do pobrania - Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią >>link

 

Dokument do pobrania - Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią>>link

 

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią - województwo kujawsko-pomorskie >>>link

 

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią - Główny Inspektorat Weterynarii >>>link

 

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią >>.link

 

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny(wzór pisma)>>link

 

Komunikat - szkolenie dla ubojowców:

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 02.04.2019 o godz 10:00 odbędzie się na terenie tutejszego inspektoratu bezpłatne szkolenie dla osób dokonujących uboju na użytek własny.  Z uwagi na ograniczenia lokalowe (jednorazowo 30 osób) konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem 523796400. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń

 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla posiadaczy bydła, owiec, koz, świń oraz innych zwierząt parzystokopytnych na temat pryszczycy>>>link

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy informuje o rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnnego zapalenia nosa i tchawicy / otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby  błon śluzowych w wybranych stadach bydła (Dz. U. z 2017 r. poz. 1722)>>>link

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy informuje, że wraz z wejściem w życie  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017r. (Dz. U z 2017, poz. 722) złagodzono restrykcje w odniesieniu do chowu przyzagrodowego drobiu w zamkniętych budynkach. Złagodzenie  nie oznacza ich zniesienia. >>>link.

 

Rolniczy Handel Detaliczny – wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru powiatowego lekarza weterynarii >>>link

 

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności >>>link

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie

zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków  >>>link

 

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy

z dnia 1 września 2014 rr. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze >>>link

 Uzasadnienie>>>link

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy

z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze >>>link

 Uzasadnienie>>>link

 

Ważna informacja dla przedsiębiorstw, w szczególności prowadzących handel wewnątrz- wspólnotowy z zakładami funkcjonującymi na terenie Słowacji :

Słowacka ustawa z 5 lutego 2013r. zmieniająca i uzupełniającą ustawę Rady Narodowej

Republiki Słowackiej nr 152/1995, Zb. Ustaw o żywności w brzmieniu późniejszych przepisów, które zmieniają i uzupełniają niektóre ustawy >>>link

 

[Strona główna] [Kontakt] [Klauzula Rodo]

Zmiany wprowadził: Grzempa Wojciech  czwartek, 16 maja 2024

Zmiany zatwierdził:                                  czwartek, 16 maja 2024