Treść ogłoszenia nr 40 oraz nowych ogłoszeń będzie od teraz dostępna tylko na  nowym  portalu BIP Powiatowego Inspaktoratu Weterynarii w Bydgoszczy w zakładce oferty pracy. adres portalu: piwbydgoszcz.bip.gov.pl

 

40. Ogłoszenie o naborze ważne do 24.05.2024.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko urzędowy lekarz weterynarii wyznaczony do czynności badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad ubojem drobiu.>>>Link

 

39. Ogłoszenie o naborze ważne do 08.01.2024.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowiska urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad ubojem drobiu. Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko dla lekarzy urzędowych. Miejsce wykonywania pracy: Przedsiębiorstwo Drobiarskie „Drobex” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.>>>Link

Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii i pracowników pomocniczych do wykonywania czynności urzędowych. >>>link

Załącznik nr 2 do instrukcji: oświadczenie o braku konfliktu interesów>>>Link

 

38. Ogłoszenie o naborze ważne do 08.12.2023.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko urzędowego lekarza weterynarii wyznaczonego do czynności sprawowania nadzoru w zakładach produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego wraz z wystawianiem świadectw urzędowych. Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko dla lekarza urzędowego.Miejsce wykonywania pracy: Frosta Sp. z o.o., ul.Witebska 63 w Bydgoszczy; Drobex Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy, ul. Przemysłowa 27 w Bydgoszczy; Nowa Chłodnia Sp. z o.o. oddział w Bydgoszczy, ul. Wschodnia 23 w Bydgoszczy. >>>link

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowiska urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności nadzoru nad działem rozbioru i przetwórstwa mięsa wraz z wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia.Liczba stanowisk pracy: 1 stanowiska dla lekarzy urzędowych. Miejsce wykonywania pracy: Przedsiębiorstwo Drobiarskie „Drobex” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.>>>link
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowiska urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad ubojem drobiu.Liczba stanowisk pracy: 20 stanowisk dla lekarzy urzędowych.Miejsce wykonywania pracy:Przedsiębiorstwo Drobiarskie „Drobex” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.>>>link
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowiska urzędowych pracowników pomocniczych wyznaczonych do czynności badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad ubojem drobiu.Liczba stanowisk pracy: 6 stanowisk dla urzędowych pracowników pomocniczych.Miejsce wykonywania pracy:Przedsiębiorstwo Drobiarskie „Drobex” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.>>>link
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko urzędowego lekarza weterynarii wyznaczonego do czynności urzędowych :
1.na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.Liczba stanowisk pracy:
   2 stanowiska dla lekarzy urzędowych >>>Link
2.na terenie Gminy Sicienko. Liczba stanowisk pracy:
   1 stanowisko dla lekarza urzędowego >>>Link
3. na terenie Gminy Osielsko. Liczba stanowisk pracy:
   1 stanowisko dla lekarza urzędowego >>>Link
4. na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. Liczba stanowisk pracy:
   2 stanowiska dla lekarzy urzędowych >>>Link
5. na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. Liczba stanowisk pracy:
   1 stanowisko dla lekarza urzędowego >>>Link
6. na terenie Miasta Bydgoszczy. Liczba stanowisk pracy:
   12 stanowisk dla lekarzy urzędowych >>>Link
7. na terenie Gminy Białe Błota. Liczba stanowisk pracy:
   3 stanowiska dla lekarzy urzędowych >>>Link
8. na terenie Miasta i Gminy Koronowo. Liczba stanowisk pracy:
   4 stanowiska dla lekarzy urzędowych. >>>Link
9. na terenie Gminy Dobrcz. Liczba stanowisk pracy:
   3 stanowiska dla lekarzy urzędowych >>>Link
 

Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii i pracowników pomocniczych do wykonywania czynności urzędowych. >>>link

Załącznik nr 2 do instrukcji: oświadczenie o braku konfliktu interesów>>>Link

 

37. Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko urzędowego lekarza weterynarii wyznaczonego do wykonywania czynności:
 1) badania mięsa przeznaczonego na użytek własny na obecność włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem magnetycznego mieszania.

 2) prowadzenia Pracowni Badania Mięsa na Obecność Włośni na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.>>>Link

 

36. Ogłoszenie o naborze ważne do 21.04.2023.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowiska urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad ubojem drobiu. Liczba stanowisk pracy: 4 stanowiska dla lekarzy urzędowych. Miejsce wykonywania pracy: Przedsiębiorstwo Drobiarskie „Drobex” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.>>>Link

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko urzędowy pracownik pomocniczy wyznaczonych do czynności mających na celu poskramianie świń wykonywanych w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.>>>Link.

 

Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii i pracowników pomocniczych do wykonywania czynności urzędowych. >>>link

Załącznik nr 2 do instrukcji: oświadczenie o braku konfliktu interesów>>>Link

35. Ogłoszenie o naborze ważne.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko urzędowego lekarza weterynarii wyznaczonego do wykonywania czynności:
1)badania mięsa przeznaczonego na użytek własny na obecność włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem magnetycznego mieszania.
2)prowadzenia Pracowni Badania Mięsa na Obecność Włośni na terenie MIASTA BYDGOSZCZY.>>>Link

 

34. Ogłoszenie o naborze ważne   do 10.03.2023r

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowiska urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności nadzoru nad działem rozbioru i przetwórstwa mięsa wraz z wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia.Liczba stanowisk pracy: 1 stanowiska dla lekarzy urzędowych. Miejsce wykonywania pracy: Przedsiębiorstwo Drobiarskie „Drobex” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.>>>link
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowiska urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad ubojem drobiu.Liczba stanowisk pracy: 20 stanowisk dla lekarzy urzędowych.Miejsce wykonywania pracy:Przedsiębiorstwo Drobiarskie „Drobex” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.>>>link
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowiska urzędowych pracowników pomocniczych wyznaczonych do czynności badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad ubojem drobiu.Liczba stanowisk pracy: 6 stanowisk dla urzędowych pracowników pomocniczych.Miejsce wykonywania pracy:Przedsiębiorstwo Drobiarskie „Drobex” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.>>>link
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko urzędowego lekarza weterynarii wyznaczonego do czynności urzędowych :
1.na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.Liczba stanowisk pracy:
   2 stanowiska dla lekarzy urzędowych >>>Link
2.na terenie Gminy Sicienko. Liczba stanowisk pracy:
   1 stanowisko dla lekarza urzędowego >>>Link
3. na terenie Gminy Osielsko. Liczba stanowisk pracy:
   1 stanowisko dla lekarza urzędowego >>>Link
4. na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. Liczba stanowisk pracy:
   2 stanowiska dla lekarzy urzędowych >>>Link
5. na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. Liczba stanowisk pracy:
   1 stanowisko dla lekarza urzędowego >>>Link
6. na terenie Miasta Bydgoszczy. Liczba stanowisk pracy:
   12 stanowisk dla lekarzy urzędowych >>>Link
7. na terenie Gminy Białe Błota. Liczba stanowisk pracy:
   3 stanowiska dla lekarzy urzędowych >>>Link
8. na terenie Miasta i Gminy Koronowo. Liczba stanowisk pracy:
   4 stanowiska dla lekarzy urzędowych. >>>Link
9. na terenie Gminy Dobrcz. Liczba stanowisk pracy:
   3 stanowiska dla lekarzy urzędowych >>>Link
 

Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii i pracowników pomocniczych do wykonywania czynności urzędowych. >>>link

Załącznik nr 2 do instrukcji: oświadczenie o braku konfliktu interesów>>>Link

 

33. Ogłoszenie o naborze ważne   do 16.01.2023r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowiska urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad ubojem drobiu. Liczba stanowisk pracy: 4 stanowiska dla lekarzy urzędowych. Miejsce wykonywania pracy: Przedsiębiorstwo Drobiarskie „Drobex” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.>>>Link

 

Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii i pracowników pomocniczych do wykonywania czynności urzędowych. >>>link

Załącznik nr 2 do instrukcji: oświadczenie o braku konfliktu interesów>>>Link

 

32. Ogłoszenie o naborze ważne   do 09.12.2022r

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowiska urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności nadzoru nad działem rozbioru i przetwórstwa mięsa wraz z wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia.Liczba stanowisk pracy: 1 stanowiska dla lekarzy urzędowych. Miejsce wykonywania pracy: Przedsiębiorstwo Drobiarskie „Drobex” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.>>>link
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowiska urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad ubojem drobiu.Liczba stanowisk pracy: 20 stanowisk dla lekarzy urzędowych.Miejsce wykonywania pracy:Przedsiębiorstwo Drobiarskie „Drobex” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.>>>link
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowiska urzędowych pracowników pomocniczych wyznaczonych do czynności badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad ubojem drobiu.Liczba stanowisk pracy: 6 stanowisk dla urzędowych pracowników pomocniczych.Miejsce wykonywania pracy:Przedsiębiorstwo Drobiarskie „Drobex” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.>>>link
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko urzędowego lekarza weterynarii wyznaczonego do czynności urzędowych :
1.na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.Liczba stanowisk pracy:
   2 stanowiska dla lekarzy urzędowych >>>Link
2.na terenie Gminy Sicienko. Liczba stanowisk pracy:
   1 stanowisko dla lekarza urzędowego >>>Link
3. na terenie Gminy Osielsko. Liczba stanowisk pracy:
   1 stanowisko dla lekarza urzędowego >>>Link
4. na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. Liczba stanowisk pracy:
   2 stanowiska dla lekarzy urzędowych >>>Link
5. na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. Liczba stanowisk pracy:
   1 stanowisko dla lekarza urzędowego >>>Link
6. na terenie Miasta Bydgoszczy. Liczba stanowisk pracy:
   12 stanowisk dla lekarzy urzędowych >>>Link
7. na terenie Gminy Białe Błota. Liczba stanowisk pracy:
   3 stanowiska dla lekarzy urzędowych >>>Link
8. na terenie Miasta i Gminy Koronowo. Liczba stanowisk pracy:
   4 stanowiska dla lekarzy urzędowych. >>>Link
9. na terenie Gminy Dobrcz. Liczba stanowisk pracy:
   3 stanowiska dla lekarzy urzędowych >>>Link
 

Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii i pracowników pomocniczych do wykonywania czynności urzędowych. >>>link

Załącznik nr 2 do instrukcji: oświadczenie o braku konfliktu interesów>>>Link

 

31. Ogłoszenie o naborze ważne   do 31.05.2022r

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowiska urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności nadzoru nad działem rozbioru i przetwórstwa mięsa wraz z wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia.Liczba stanowisk pracy: 2 stanowiska dla lekarzy urzędowych.Miejsce wykonywania pracy:Przedsiębiorstwo Drobiarskie „Drobex” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.>>>Link

Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych >>>Link

 

30. Ogłoszenie o naborze ważne   do 31.05.2022r

Nabór na stanowiska urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad ubojem drobiu.Liczba stanowisk pracy: 22 stanowiska dla lekarzy urzędowych. Miejsce wykonywania Pracy: Przedsiębiorstwo Drobiarskie „Drobex” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.>>>Link

Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych >>>Link

29. Ogłoszenie o naborze ważne   do 24.02.2022r

Nabór na stanowisko: Urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad ubojem drobiu. Liczba stanowisk pracy: 2. Wykształcenie:  lekarz weterynarii. Miejsce wykonywania pracy:  Przedsiębiorstwo Drobiarskie „Drobex” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.

>>>Link.

Nabór na stanowisko: Urzędowych pracowników pomocniczych wyznaczonych do czynności badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad ubojem drobiu. Liczba stanowisk pracy: 3. Wykształcenie: średnie wykształcenie weterynaryjne lub doświadczenie zawodowe w zakresie badania  zwierząt rzeźnych i mięsa. Miejsce wykonywania pracy: Przedsiębiorstwo Drobiarskie „Drobex” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim

>>>Link

Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych >>>Link

28. Ogłoszenie o naborze ważne   do 25.02.2022r

Nabór na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny w Zespole d.s Bezpieczeństwa Żywności, Pasz i Utylizacji. Liczba stanowisk pracy:  1. Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub rolnicze pokrewne , (Umowa o pracę na czas zastępstwa) >>>link.

 

Nabór na stanowiska: Inspektor Weterynaryjny w Zespole ds.zdrowia i ochrony zwierząt. Liczba stanowisk pracy:  2. Wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii >>>link1

 

Nabór na stanowiska: Inspektor Weterynaryjny w Zespole d.s Bezpieczeństwa Żywności, Pasz i Utylizacji. Liczba stanowisk pracy: 2. Wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii  >>>link1.

 

27. Ogłoszenie o naborze ważne   do 21.01.2022r

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowiska urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad ubojem drobiu.Okres obowiązywania wyznaczenia: 1 lutego – 30 czerwca 2022 r. Liczba stanowisk pracy: 2. Miejsce wykonywania pracy: Przedsiębiorstwo Drobiarskie „Drobex” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.>>>Link

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowiska urzędowych pracowników pomocniczych wyznaczonych do czynności badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad ubojem drobiu.Okres obowiązywania wyznaczenia: 1 lutego– 30 czerwca 2022 r. Liczba stanowisk pracy: 3. Miejsce wykonywania pracy: Przedsiębiorstwo Drobiarskie „Drobex” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.>>>Link

 

Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych.>>>Link

 

ogłoszenia starsze niż nr 25 znajdują się w rachiwum

 

[Strona główna] [Kontakt] [Klauzula Rodo]

Zmiany wprowadził: Grzempa Wojciech  czwartek, 16 maja 2024

Zmiany zatwierdził:                                  czwartek, 16 maja 2024