OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy , że

 

1.Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy, ul. Cieplicka 5, 85-377 Bydgoszcz ,

e-mail: bydgoszcz.miw@wp.pl , tel: 52 3796400.

Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie ,  emailem.

 

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym w Bydgoszczy, e-mail: iod@weterynaria.bydgoszcz.pl

 

3.Pana/Pani/ dane osobowe  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) ,b) ,c) ,e) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu komunikacji i otrzymywania informacji o działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana  będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

7. Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji , w tym profilowaniu.

 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne  w celu realizacji prawnych działań.

 

[Strona główna] [Kontakt] [Klauzula Rodo]

Zmiany wprowadził: Grzempa Wojciech  czwartek, 16 maja 2024

Zmiany zatwierdził:                                  czwartek, 16 maja 2024