14.05.2024 W dniu 28 maja 2024 r. odbędzie się szkolenie, organizowane przez Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w zakresie „Rolniczy handel detaliczny - aktualny stan prawny”. Szkolenie odbędzie się w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty - Połczyńskiego w Minikowie w godzinach 10.00-13.15.

Obecnie informacja o szkoleniu znajduje się w kalendarium na stronie
https://www.kpodr.pl/   oraz

https://www.facebook.com/kpodr/posts/pfbid0H8juHg6UcoZNzmWioro8KMwPRRH7Eiccy3p9ya2mHEk26d2kZ UDTGzfohTodYFMjl

 

 

08.12.2023 Komunikat dla hodowców wielbłądowatych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy przypomina, iż w świetle obowiązujących przepisów dozwolonymi metodami znakowania wielbłądowatych (w tym alpak) są:  wszczepiany transponder lub  dwa zwykłe kolczyki. Pochodzące wyłącznie od dostawcy wpisanego na listę dostawców prowadzoną przez Prezesa ARiMR. Lista dostawców dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/irz-lista-dostawcow.

 

14 grudnia 2023r. odbędzie się bezpłatne szkolenie, organizowane przez Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we współpracy z Kujawsko - Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie w zakresie „Prowadzenia przetwórstwa w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO)". Szkolenie realizowane będzie w trybie on-line, skierowane jest do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich planujących rozpoczęcie działalności MLO.                 Link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/prowadzenie-przetworstwa-w-ramach-dzialalnosci-mlo/register

 

10.11.2023 Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu

7 grudnia 2023 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie, organizowane przez Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we współpracy z Kujawsko - Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie w zakresie: 1.Uboju z konieczności. 2.Pozyskania mięsa na użytek własny. 3.Rzeźni rolniczych. Informacja o szkoleniu w załączniku >>>Link.

 

9.03.2023 Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu

20 kwietnia 2023 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie, organizowane przez Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we współpracy z Kujawsko - Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie w zakresie: > Uboju z konieczności. > Pozyskania mięsa na użytek własny. > Rzeźni rolniczych.

   Szkolenie realizowane będzie w trybie on-line, skierowane jest do rolników oraz innych osób zainteresowanych ubojem zwierząt i prowadzeniem rzeźni rolniczej. Prelegentami będą lek. wet. Anna Balcerak i lek. wet. Barbara Biały. Szczegóły szkolenia umieszczone są na stronie internetowej KPODR w Minikowie: https://technologia.kpodr.pl/index.php/2023/03/02/uboj-z-koniecznosci-pozyskanie-miesa-na-uzytek-wlasny-rzeznie-rolnicze-2/

     Warunkiem udziału w szkoleniu jest wcześniejsza rejestracja. Po rejestracji uczestnik otrzyma link umożliwiający uczestnictwo w szkoleniu, na podany podczas rejestracji adres e-mail.

     Osoby uczestniczące w szkoleniu, po jego zakończeniu, otrzymają mailowo potwierdzenie uczestnictwa, umożliwiające uzyskanie od powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zamieszkania, zaświadczenia dotyczącego „Pozyskania mięsa na użytek własny". informator >>>Link

 

09.02.2023. W związku z zamknięciem pracowni wykonującej badanie mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania przy ul. Broniewskiego 4 w Bydgoszczy, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy informuje, że na terenie powiatu bydgoskiego funkcjonują dwa inne punkty, w których można dokonać badania mięsa na użytek własny tj.

1.Pracownia Badania Mięsa na Obecność Włośni, Marek Nadolny, ul. Mrotecka 5, 86-014 Sicienko, tel. 606-272-515, godziny dostarczania próbek codziennie od 8.00 – 10.00 oraz

2.Pracownia Badania Mięsa na Obecność Włośni, Krzysztof Markiewicz, ul. Dębowa 6, 86-050 Solec Kujawski, tel. 605-767-533, godzina dostarczenie próbek po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym na adres: Wiśniowa 49, 86-050 Solec Kujawski.

 

11.01.2023r. Informacja o rejestracji koniowatch w Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa>>>Link

Informacja o rejestracji wielbłądowatych w Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa>>>Link

 

25.11.2022 Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu

1 grudnia 2022 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie, organizowane przez Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we współpracy z Kujawsko - Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie w zakresie „Prowadzenia przetwórstwa w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO)".
Szkolenie realizowane będzie w trybie on-line, skierowane jest do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich planujących rozpoczęcie działalności MLO.
Prelegentem będzie lek. wet. Barbara Biały. Szczegóły szkolenia umieszczone są na stronie internetowej KPODR w Minikowie.
Link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/prowadzenie-przetworstwa/register

 

20.05.2022 Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r. odbędzie się szkolenie i konsultacje organizowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w zakresie oferty skierowanej dla hodowców i firm ich obsługujących.>>>Link

 

05.05.2022 Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 18 maja 2022 r. odbędzie się w trybie stacjonarnym w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty - Połczyńskiego w Minikowie szkolenie pn. „ Rolniczy Handel detaliczny - aktualny stan prawny". Szkolenie organizowane jest przez Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Szczegóły szkolenia wraz z programem zamieszczone są na stronie https://www.kpodr.pl/.

 

05.05.2022 W dniu 24 maja 2022r. odbędzie się bezpłatne szkolenie on-line, organizowane przez Kujawsko -Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie w zakresie: Uboju z konieczności. Pozyskania mięsa na użytek własny. Rzeźni rolniczych.

Szkolenie skierowane jest do rolników oraz innych osób zainteresowanych ubojem zwierząt i prowadzeniem rzeźni rolniczej. Prelegentami będą lek. wet. Anna Balcerak i lek. wet. Barbara Biały. Szczegóły szkolenia umieszczone są na stronie internetowej KPODR w Minikowie: http://technologia.kpodr.pl/index.php/2022/04/21/szkolenie-pn-pozyskanie-miesa-na-uzytek-wlasny-uboj-z-koniecznosci-rzeznie-rolnicze-24-05-2022-r-wtorek/

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wcześniejsza rejestracja. Po rejestracji uczestnik otrzyma link umożliwiający uczestnictwo w szkoleniu, na podany podczas rejestracji adres e-mail. Osoby uczestniczące w szkoleniu, po jego zakończeniu, otrzymają mailowo potwierdzenie uczestnictwa, umożliwiające uzyskanie od powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zamieszkania, zaświadczenia dotyczącego „Pozyskania mięsa na użytek własny".

 

10.03.2022 Apelujemy o wsparcie finansowe dla lekarzy weterynarii i ich rodzin pochodzących z terenów Ukrainy objętej działaniami wojennymi, którzy będą przebywali w naszym województwie.>>>Link.

 

20.01.2022r. Sposób postępowania w przypadku, gdy zdrowe zwierzę gospodarskie ulegnie urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. >>>link

Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią>>>link

 

28.05.2021

Wniosek o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia dla  psa/kota z przeznaczeniem: do hodowli / chowu / inne >>>link

 

Istnieje możliwoś©ć wykrywania wirusa SARS-CoV-2 u norek, kotowatych domowych i dzikich oraz psów towarzyszących wraz z procedurą postępowania i badania próbek w PIW-PIB w Puławach, informacja ta jest przydatna dla lekarzy weterynarii świadczącym usługi weterynaryjne oraz podmiotów utrzymujących lub zajmujących się hodowlą zwierząt wrażliwych, znajdujących się w rejestrach powiatowych lekarzy weterynarii. Procedura badania zwierząt w kierunku SARS-CoV-2 >>>link

 

[Strona główna] [Kontakt] [Klauzula Rodo]

Zmiany wprowadził: Grzempa Wojciech  czwartek, 16 maja 2024

Zmiany zatwierdził:                                  czwartek, 16 maja 2024