1. Wymiana nawierzchni istniejacych parkingów na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy.

Numer ogłoszenia 206837-2013 data zamieszczenia :07.10.2013

 

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja techniczna - budowa placu manewrowego

Budowa placu manewrowego z 8 stanowiskami postojowymi.przedmiar

Wzór formularza oferty na roboty budowlane

Wzór umowy na roboty budowlane

załacznik Nr 1

załacznik Nr 2

załacznik Nr 3

załacznik Nr 4

załacznik Nr 5

 

2. Informacja z otwarcia ofert

 

3. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

[Strona główna] [Kontakt] [Klauzula Rodo]

Zmiany wprowadził: Grzempa Wojciech  czwartek, 16 maja 2024

Zmiany zatwierdził:                                  czwartek, 16 maja 2024